KM Schakt AB

Tjänster

Husgrunder

Vi utför husgrunder som tex, byggsystem direct isolergrund, platta på mark, plintgrund etc.

Avloppsanläggningar

Vi utför avloppsanläggningar som infiltrationer, markbädd, minireningsverk, sluten tank etc.

Markarbeten

Vi utför alla typer av schakter, finplaneringar, murar, stenläggningar, vägbyggnationer, rivningar, sprängningsarbeten, grundisoleringar etc.

Snöröjning

Vi utför snöröjning och halkbekämpning med traktorer och hjullastare, även borttransport av snö med lastbilar.

Transporter & lastbilar

Vi utför tjänster som transport av grus/jord, spannmål, snö, kranarbeten etc.